icon

Zarząd

woman

Pierwszemu, historycznemu Zarządowi WIREP przewodniczyła współautorka pomysłu – Renate Kremer. Zarząd odpowiada za program merytoryczny Stowarzyszenia, wspiera członkinie i szczególnie aktywnie włącza się w przygotowania poszczególnych spotkań.

W czerwcu 2018 roku na walnym zebraniu odbyło się głosowanie w wyniku którego członkinie WIREP wybrały nowy zarząd. Funkcję Prezeski objęła Magdalena Gutowska, wraz z którą działają Katarzyna Jasińska i Joanna Teodorowicz jako Wiceprezeski oraz Sekretarz – Marta Zięba i Skarbnik – Magdalena Stretton. Komisję rewizyjną zaś zasilają Grażyna Ewert, Agata Koczoń-Kobrzyńska i Wioletta Fabrycka.

Wraz z tą konstatacją wykiełkował w nich pomysł stworzenia inicjatywy specjalnie dla kobiet.