W tym roku obchodzimy 10-lecie WIREP

Bernadeta Wyrobek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej WIREP.

Posiadam 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. 

Aktualnie pracuję, jako Facility Manager w globalnej korporacji. Zarządzam aspektami dotyczącymi infrastruktury i zasobami fizycznymi w Polsce oraz w krajach europejskich.

Jestem partnerem biznesowym i wspieram organizację wykorzystując swoje umiejętności operacyjnie i strategiczne. Oprócz FM -jestem odpowiedzialna również za zakres H&S oraz ujednolicenie praktyk zrównoważonego rozwoju w biurach Sony Europe.

Bardzo cenię sobie pracę dynamiczną, wielofunkcyjną oraz w towarzystwie różnych kultur i narodowości. Wartością dodaną jest na pewno pasja, która urodziła się wraz z tą przygodą.

Czynnie uczestniczę w życiu nieruchomości komercyjnych na rynku polskim. Właśnie w ten sposób znalazłam się w branżowym stowarzyszeniu WIREP na początku 2023 roku. Przygoda z WIREP pokazała mi przede wszystkim siłę kobiet, zjednoczenie, wsparcie i możliwości rozwoju.

Z dumą mogę powiedzieć, iż aktualnie reprezentuję skład Komisji Rewizyjnej –wierzę, iż moja motywacja, ambicja i energia będzie wartością dodaną dla rozwoju i przyszłości WIREP.