O Nas

Początki

WIREP powstał w listopadzie 2014 roku w Warszawie, z inicjatywy 19 wyjątkowych kobiet działających w sektorze nieruchomości.

Misja

WIREP tworzy unikalną w skali kraju platformę promującą przedsiębiorcze kobiety działające
w sektorze nieruchomości komercyjnych. Celem organizacji jest wspomaganie ich rozwoju zawodowego, promowanie równego traktowania oraz stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów, wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach oddziałów krajowych i za granicą.

Znak graficzny

Koncepcja kolorystyczna jest prosta, związana z barwami narodowymi i pastelowymi odcieniami kobiecej natury. Połączenie tych dwóch czynników oddaje tajemniczy i dynamiczny zarazem odcień koloru czerwonego. Liternictwo jest lekkie, proste i nowoczesne. Kręgi obrazują ideę przewodnią Stowarzyszenia. Pierwszy jest wyrazem jedności w ramach wspólnych wartości i inicjatyw WIREP, drugi to symbol potencjału każdej w kobiet, które w nim uczestniczą i tym samym znajdują się
w centrum działań organizacji.