Spotkania eksperckie

Wydarzenia organizowane na bazie planu rocznego w wpisujące się w tematykę wybraną dla aktualnego okresu naszej działalności.

Te spotkania najczęściej są wspólnymi projektami naszych członkiń i ich konkretne ramy tematyczne  są przez nie inspirowane. Prezentujemy podczas nich firmy, ekspertów lub produkty, które mogą poprawić jakość naszej pracy zawodowej. To miejsce na dzielenie się wiedzą i podnoszenie świadomości biznesowej naszych członkiń. Zapraszamy do ich organizowania wszystkie Panie, którym bliska jest idea edukowania i pomocy w zawodowym rozwoju innych. Ważne – te spotkania są otwarte dla wszystkich!