Extended Tools Polska (Romeo Grzębowski), 

Aleksandra Chuchro – właścicielka firmy projektowej LIVIN Sp. z o.o, założycielka Świetlicy Architekta

Joanna Grabowiecka – reżyserka teatralna i telewizyjna