icon

Nasza misja

Aktywność zawodowa i szybkie tempo życia stawiają przed nami wiele wyzwań. Dlatego WIREP z jednej strony wspiera w profesjonalnej edukacji i networkingu, a z drugiej – w pogodzeniu sukcesów zawodowych, życia prywatnego i osobistych dążeń.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc w zrównoważeniu wszystkich tych czynników poprzez wymianę doświadczeń i wyznaczanie nowych standardów dla branży, odpowiadających wartościom wyznawanym przez nowoczesne, przedsiębiorcze.

Kluczową ideą jest wzajemne wsparcie w bieżących tematach zawodowych każdej z członkiń.

Projekty realizowane przez WIREP oraz uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach, takich jak MIPIM czy EXPO REAL, otwierają także szerokie możliwości nawiązywania kontaktów zawodowych w kraju i za granicą.

Realizacja statutowych celów organizacji jest możliwa przede wszystkim dzięki elastycznym strukturom WIREP. Każda z kobiet – członkiń Stowarzyszenia, angażuje w pracę na rzecz WIREP swoje doświadczenie, pomysły i umiejętności. Dzięki temu możemy oferować zróżnicowany zakres usług, opartych na silnych partnerach nastawionych na rozwój osobisty i tworzenie wspólnych wartości

woman