icon

Wioletta Fabrycka

img

Przez ponad 20 lat związana z szeroko rozumianą branżą budowlaną i nieruchomości, świetnie zna cały proces inwestycyjny w praktyce.

Zdobytą wiedzą teoretyczną i swym doświadczeniem od wielu lat dzielę  się ze studentami stacjonarnymi (cykl „Budownictwo w praktyce”) i podyplomowymi („Zarządzanie w Budownictwie”) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz na studiach podyplomowych „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jestem Członkiem m.in. Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (3-a z kolei 4-letnia kadencja), Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa (PSMB), Polish Green Building Council (PLGBC), inicjatywy Climate Leadership prowadzonej przez Centrum UNEP-GRID Warszawa, stowarzyszenia WIREP.

Jako autorka wielu artykułów i prezentacji, panelistka lub moderatorka dyskusji na konferencjach branżowych oraz koordynatorka Programu Mentoringowego Top Woman in Real Estate, promuję etyczne, odpowiedzialne działania firm (CSR), cele SDG oraz ESG w budownictwie oraz zasady gospodarki obiegu zamkniętego. 

Od 2019 roku kieruję PM Academy założoną przez Project Management Sp. z o.o.  W czasie pandemii Covid-19, pomiędzy majem 2020 a majem 2021, zorganizowałam i poprowadziłam, zapraszając do udziału uznanych ekspertów, 28 webinarów na tematy związane ze zrównoważonym budownictwem i architekturą.