Nasze Zasady Współpracy

Działalność sieci charakteryzuje się bezpośrednimi kontaktami i wymianą doświadczeń pomiędzy uczestniczkami. Jest to podstawą bo budowania zaufania na polu biznesowym. Komunikacja opiera się na rzetelności i profesjonalizmie, traktujemy siebie z szacunkiem, tolerancją i uznaniem. Szanujemy się wzajemnie, doceniając różnorodność i wartości wnoszone do WIREP przez każdą
z członkiń Stowarzyszenia.

See Also: