Nasze cele

W ramach Stowarzyszenia i w oparciu o nasze własne biznesowe możliwości, pracujemy przede wszystkim nad wspieraniem przedsiębiorczych kobiet działających z branży nieruchomości, promowaniem ich równego traktowania oraz kształtowaniem pozytywnych wzorców dla całej branży. Projekty realizowane przez WIREP oraz uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach, takich jak MIPIM czy EXPO REAL, otwierają także szerokie możliwości nawiązywania kontaktów zawodowych w kraju i za granica.

Realizacja statutowych celów organizacji jest możliwa przede wszystkim dzięki elastycznym strukturom WIREP. Każda z kobiet – członkiń Stowarzyszenia, angażuje w pracę na rzecz WIREP swoje doświadczenie, pomysły i umiejętności. Dzięki temu możemy oferować zróżnicowany zakres usług, opartych na silnych partnerach nastawionych na rozwój osobisty i tworzenie wspólnych wartości.

Działalność za pośrednictwem oddziałów regionalnych umożliwia rozwój sieci oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych opartych na bliskiej współpracy i dzieleniu się wiedzą. Dlatego jednym z głównych celów WIREP jest propagowanie jego idei poprzez stronę internetową
i realizowane projekty i tym samym zachęcanie do współpracy coraz większego grona wpływowych, przedsiębiorczych kobiet biznesu.

 

See Also: