Wydarzenia

Każdy z oddziałów regionalnych opracowuje roczny plan wydarzeń branżowych związanych
z działalnością Stowarzyszenia.