Zarząd

Przynależność do Zarządu WIREP jest funkcją honorową. Zarząd jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie organizacji, podejmowanie decyzji dotyczących jej rozwoju oraz wykorzystanie zasobów do realizacji celów statutowych. Kluczowym zadaniem Komitetu Rewizyjnego jest natomiast nadzór nad prawidłowym i zgodnym z celami organizacji, wydatkowaniem funduszy WIREP. Podczas spotkania założycielskiego i Walnego Zgromadzenia w dniu 27 listopada 2014 roku, do pełnieniach tych prestiżowych funkcji przez okres trzech lat wybrane zostały:

Zarząd

Renate Kremer
Prezes

RenateRenate Kremer zajmuje stanowisko Head of Poland w australijskiej firmy ACONEX, i jest zlokalizowana w Warszawie. ACONEX jest jedynym dostawcą i liderem rynku swiatowe w zakresie oprogramowania wspierającego branżę budowlaną za pomocą innowacyjnych aplikacji związanych z zarządzaniem cyklem życia nieruchomości (ang. ILM, Infrastructure Lifecycle Management). W strukturach WIREP jest inicjatorką i jedną z założycielek stowarzyszenia. Przez ponad 18 lat pracowała na wyższych i kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach działających w obszarze zarządzania projektami związanymi z nieruchomościami komercyjnymi oraz doradztwem w tym zakresie. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, zdobyte na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Renate Kremer będzie reprezentowała WIREP w kontaktach z zagranicznymi partnerami i oddziałami stowarzyszenia oraz wspierała ewolucję organizacji do roli wiodącej platformy dla kobiet sukcesu, działających w branży nieruchomości.


Ewa Brzozowska
Wiceprezes

Ewa BrzozowskaEwa Brzozowska jest wiceprezesem zarządu spółek Egis Poland oraz Egis Polska Inżynieria. Ma ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, związane z finansami, inżynierią, rozwojem biznesu oraz aspektami operacyjnymi. Zanim rozpoczęła pracę w Polsce, pracowała w kancelarii doradztwa prawnego w Paryżu. Ewa Brzozowska jest jedną z założycielek WIREP, zajmuje stanowisko wiceprezesa. Zgodnie z biznesowym motto, że sukces jest wynikiem pracy zespołowej, Ewa Brzozowska chciałaby rozwinąć Stowarzyszenie w profesjonalną sieć kontaktów dla przedsiębiorczych kobiet, w ramach której mogłyby wymieniać swoje doświadczenia, podnosić kwalifikacje i budować biznesowy autorytet w branży nieruchomości.


Katarzyna Jaśińska
Wiceprezes

Katarzyna JasińskaKatarzyna Jasińska jest menedżerem z 16-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży i marketingu. W maju 2014 roku objęła stanowisko Country Managera w firmie Bene Warszawa Sp. z o.o., odpowiadając za rozwój biznesu i budowanie wizerunku firmy w Polsce. Pochodząca z Austrii Grupa Bene jest liderem w obszarze innowacyjnych koncepcji biurowych, specjalizującym się w aranżowaniu i wyposażeniu środowiska pracy. Katarzyna Jasińska jest jedną z założycielek WIREP. Dzięki doświadczeniu w koordynowaniu międzynarodowzmi projektami z obszaru marketingu i budowania wizerunku marki, będzie wspierała ewolucję organizacji w stronę platformy wymiany wiedzy i wsparcia dla przedsiębiorczych kobiet, także tych, które dopiero zaczynają swoją karierę w branży nieruchomości.


Joanna Teodorowicz
Sekretarz

Joanna Teodorowicz - zuschnittJoanna pracuje w Spaceplan na stanowisku Business Development & Marketing Manager. Spaceplan zajmuje się przygotowaniem projektów koncepcyjnych, wielobranżowych, budowlanych i wykonawczych oraz realizacją kompleksowych prac budowlano-instalacyjnych powierzchni komercyjnych.
Joanna odpowiada za rozwój, wizerunek i rozpoznawalność marki na rynku nieruchomości w Polsce.
Posiada bogate, ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze nieruchomości, które zdobyła pracując m.in. dla takich firm, jak Eurobuild CEE czy Tetris Poland. W strukturach Stowarzyszenia zajmuje się sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi. Joanna wyznaje zasadę, że kobiety z branży powinny się wspierać, w związku z czym promuje ideę WIREP wśród swoich klientek z branży nieruchomości i budownictwa.


Sylwia Müller
Skarbnik

Sylwia MuellerSylwia Müller pracuje w firmie ATALIAN Global Services na stanowisku Central Europe Director. ATALIAN jest międzynarodowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań do zarządzania nieruchomościami. W Polsce firma jest liderem w segmencie nieruchomości handlowych, specjalizującym się w obsłudze technicznej i zarządzaniu energią. Sylwia Müller jest także wiceprezesem polskiego oddziału International Facility Management Association, organizacji zrzeszającej przedstawicieli firm zajmujących się obsługą nieruchomości. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obszarze sprzedaży, zamówień i facility management, będzie wspierać WIREP w realizacji projektów partnerskich, organizacji wydarzeń specjalnych i wymianie doświadczeń z innymi stowarzyszeniami branżowymi.


Komisja Rewizyjna

Magdalena Gutowska – Europtima
Grazyna Ewert – EEGI
Julia Zambrzycka – Generali