Grupy Regionalne

Stowarzyszenie posiada trzy oddziały regionalne na terenie całej Polski. Członkostwo w WIREP obejmuje zarazem i przynależność do organizacji o zasięgu krajowym, i wybranego oddziału.

Każdy o oddziałów regionalnych posiada swojego Lidera i zrzesza członkinie reprezentujące różne zawody i specjalizacje w ramach branży nieruchomości komercyjnych.

Każda w członkiń Stowarzyszenia ma możliwość założenia własnej organizacji, w formie oddziału lub w ramach już istniejących struktur, dla wymiany poglądów, uczestnictwa we wspólnych projektach i dzielenia się doświadczeniem, wnosząc do działań WIREP swoje własne wartości i poglądy. Inicjując takie działania, uczestniczki podejmują się ich prowadzenia przez okres co najmniej roku.

 

L1013602_1_smallRegional Group Warsaw

mail [AT] kontakt [DOT] pl

Regional Team

Actual Events

Press and News

Archive

 

 

L1013602_1_smallRegional Group Cracow
mail [AT] kontakt [DOT] pl

Regional Team

Actual Events

Press and News

Archive

 

 

L1013602_1_smallRegional Group Wroclaw
mail [AT] kontakt [DOT] pl

Regional Team

Actual Events

Press and News

Archive