Strona Główna

Witamy na stronie stowarzyszenia WIREP – Association of Women In Real Estate in Poland

To właśnie tutaj spotykają się kobiety z całej Polski profesjonalnie związane z sektorem nieruchomości komercyjnych, aby dzielić się wiedzą i wspierać w działalności zawodowej.

Aktywność zawodowa i szybkie tempo życia stawia przed nami wiele wyzwań. Dlatego tak cenne
są inicjatywy umożliwiające z jednej strony edukację i efektywny networking, z drugiej wsparcie
w pogodzeniu sukcesów zawodowych, życia rodzinnego i osobistych dążeń. Celem WIREP jest pomoc w zrównoważeniu wszystkich tych czynników poprzez wymianę doświadczeń i wyznaczanie nowych standardów dla branży, odpowiadających wartościom wyznawanym przez nowoczesne, przedsiębiorcze kobiety.

Stowarzyszenie WIREP, utworzone w grudniu 2014 roku, posiada swoje regionalne oddziały w trzech miastach Polski. Zespoły działające w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu wspólnie budują platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przygotowują grunt dla kolejnych inicjatyw.

Na czele każdego z oddziałów stoi Przewodniczący, wspierany w bieżących działaniach przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd jest jednostką koordynującą wewnętrzną pracę organizacji oraz reprezentującą WIREP poza jej strukturami.