Misja

Misją WIREP jest stworzenie przejrzystych i przyjaznych zasad współpracy pomiędzy uczestniczkami projektu, które pozwolą z sukcesem rozwijać działalność Stowarzyszenia i realizować jego cele.

Zasady organizacji są tak dobre, jak wartości, którymi na co dzień kierują się jej członkowie. Dlatego WIREP jest platformą stworzoną z działań, wiedzy i dążeń członkiń Stowarzyszenia. Rozwój organizacji zależy od ich wspólnych celów i pomysłów.

 

hands-daylight-small-

See Also: